di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.

Služby

Z EPI-konstrukt je nyní di5.Tech

Pořád jsme to my - inženýrský ateliér s více než 20 lety zkušeností v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí. Rozhodli jsme se však rozšířit své služby o BIM projektování a odborné poradenství v oboru informačního modelování budov nejen z pohledu statiky. Zvažujete, jaké výhody by pro vás projekt v BIM měl? Nebo máte již BIM model vytvořený a rádi byste jej využívali v průběhu celého životního cyklu budovy? Hledáte užitečný nástroj, který by vám to umožnil? Neváhejte nás kontaktovat.

Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, v současné době zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby. Naším cílem je nosná konstrukce čistá a jednoduchá s jednoznačným statickým působením, snadno proveditelná s minimalizací možných technologických chyb. V celkovém architektonickém řešení bývá konstrukce hmotově patrná, často zcela přiznaná, což přispívá k přehlednosti a dobrému psychickému působení objektu.

Nabízíme zpracování projektů a statických posudků nosných konstrukcí pro:

• železobetonové monolitické i prefabrikované konstrukce
• ocelové konstrukce
• dřevěné konstrukce
• zděné konstrukce
• skleněné konstrukce
• spřažené a kompozitní konstrukce
• zakládání staveb včetně opěrných konstrukcí a zajištění stavebních jam
• zesilování nosných konstrukcí
• novostavby i rekonstrukce

Zajišťujeme projekty a statické posudky nosných konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby:

• studie a soutěžní projekty
• dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
• dokumentace pro výběr dodavatele
• dokumentace pro provedení stavby a dílenská dokumentace
• dokumentace skutečného provedení stavby
• dozory při výstavbě
• posuzování klientských změn
• value engineering

Disponujeme širokým softwarovým vybavením pro navrhování a posuzování nosných konstrukcí:

• Autodesk Revit Structure
• AutoCAD
• Recoc
• Scia Engineer
• Fine