di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
Adaptace budovy Bolzanova 634.jpgAdaptace budovy Bolzanova 635.jpgAdaptace budovy Bolzanova 636.jpgAdaptace budovy Bolzanova 637.jpgAdaptace budovy Bolzanova 638.jpgAdaptace budovy Bolzanova 639.jpgAdaptace budovy Bolzanova 641.jpgAdaptace budovy Bolzanova 642.jpgAdaptace budovy Bolzanova 643.jpgAdaptace budovy Bolzanova 644.jpgAdaptace budovy Bolzanova 645.jpgAdaptace budovy Bolzanova 646.jpgAdaptace budovy Bolzanova 647.jpgAdaptace budovy Bolzanova 648.jpgAdaptace budovy Bolzanova 650.jpgAdaptace budovy Bolzanova 651.jpg

Adaptace budovy Bolzanova

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Petra Vaňková / 2009-2011
realizace: 2011-2012
investor: Svaz českých a moravských výrobních družstev
náklady: neuvedeny


Rekonstruovaný objekt se nachází v ulici Bolzanova, která ohraničuje severovýchodní část parku před Hlavním nádražím. Budova má šest nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Objekt pochází z přelomu 19. a 20. století a má bohatou vnitřní i vnější štukovou výzdobu. Na základě výsledků stavebně technického průzkumu byla vyhodnocena nutnost kompletního odkrytí všech dřevěných konstrukcí v krovu a stropech pod 6np, 5np a 4np a jejich sanace dle doporučení průzkumu. K dvorní fasádě byl přistavěn nový evakuační výtah bez strojovny obsluhující 1PP - 6NP. Nadzemní svislá nosná konstrukce výtahové šachty je z ocelových sloupků a příčníků uzavřeného profilu, na které je kotvena prosklená fasáda. Vedle nového výtahu je od 1.NP - 6.NP vyzděna instalační šachta pro VZT. V místě stávajícího světlíku se v 1.- 5.NP doplnila obvodová stěna a stropní konstrukce. Pod nově navrženou obvodovou stěnou v místě stávajícího světlíku je navržen železobetonový základový práh, který je uložen na stávající cihelné obvodové základové pasy obvodových stěn. Nová stěna je navržena z vápenopískových cihel a nová stropní konstrukce je v jednotlivých podlažích navržena z IPE profilů, na které se jako ztracené bednění položil trapézový plech. Na trapézový plech byla provedena nosná železobetonová deska. Konstrukce nové výtahové šachty a strojovny dieselagregátu je založena prostřednictvím železobetonové monolitické desky se zesilujícími žebry na mikropilotách. Suterénní svislé nosné konstrukce strojovny dieselagregátu v 1.PP zatížené zemním tlakem jsou zděné z cihel plných a vyztužené výztuží MURFOR v každé ložné spáře. Výkop pro strojovnu dieselagregátu byl pažen mikrozáporovým pažením.