di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
Administrativní areál v Třebíči 221_001.JPGAdministrativní areál v Třebíči 221_002.JPGAdministrativní areál v Třebíči 221_003.JPGAdministrativní areál v Třebíči 221_004.jpgAdministrativní areál v Třebíči 221_005.jpgAdministrativní areál v Třebíči 221_006.jpgAdministrativní areál v Třebíči 221_007.jpgAdministrativní areál v Třebíči 221_008.JPG

Administrativní areál v Třebíči

projekt: di5 / Jan Volejník, Jakub Čejka / 2014
realizace: 2014
investor: OT Energy Services (dříve I&C Energo)

Jedná se o rekonstrukci administrativní budovy a její rozšíření ocelovou konstrukcí nástavby o jedno podlaží. Ve vnitřním nároží budovy vznikne ocelová konstrukce přístavby s recepcí a výtahem v rozsahu 1.NP-3.NP. Stávající schodiště bude prodlouženo do nástavby ve 3.NP Ve 3.NP vznikne velkoprostorová kancelář s příslušným hygienickým zázemím. Ve stávajících podlažích se nemění způsob využití (1.PP - technické zázemí, 1.NP a 2.NP - administrativní prostory). 

Stropní konstrukce nástavby nad 3.NP je navržena z trapézového plechu. Trapézový plech je uložen na obvodových nosnících 2xUPN200 a na vnitřních podélných nosnících IPE270 a IPE300. Na trapézovém plechu je uložena skladba ploché střechy. Nové svislé nosné konstrukce tvoří sloupy ocelového profilu HEB140. Sloupy jsou kotveny do stávajícího zdiva a stávajících ŽB věnců chemickými kotvami přes roznášecí plech. Stropní konstrukce nad 2.NP stávajících bočních křídel musí být z důvodu nedostatečné únosnosti stávajícího trapézového plechu na nové zatížení od nástavby 3.NP zesílena. Zesílení stropní konstrukce je navrženo nabetonováním ŽB desky tl.60mm nad vlnu trapézového plechu.  Stávající stropní nosníky IPN 200 rovněž nevyhovují na nové zatížení od nástavby 3.np a proto bylo navrženo jejich spřažení se ŽB deskou. Stropní ŽB deska nad nosníky IPN 200 bude spřažená pomocí spřahovacích kotev, které budou nastřeleny na horní přírubu nosníků IPN 200.  Opláštění nástavby a přístavby objektu tvoří fasádní panely KINGSPAN a prosklená fasáda. Nosnou konstrukci fasádních panelů atiky tvoří ocelový rošt z Jäcklových profilů, které jsou kotveny k nosné konstrukci stropů.