di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
AdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativnAdministrativn

Administrativní budova D3

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Petra Vaňková, Tomáš Minka / 2009-2011
realizace: 2010-2011
investor: ČEZ Správa majetku s.r.o.
náklady: neuvedeny


Jedná se o čistě administrativní budovu se 6 nadzemními a 3 podzemními podlažími. Poslední podlaží je po celém obvodu budovy ustupující a naopak podzemní podlaží jsou rozšířena mimo obvod nadzemních částí. Základní tvar objektu je obdélník o rozměrech cca 56 x 20 m s tím, že jihozápadní průčelí je zaobleno. Podzemní část stavby má základní rozměry 56 x 36 m.Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.

Konstrukční systém budovy je sloupový s lokálně podepřenými stropními deskami působícími v obou směrech. Konstrukce je doplněna z důvodu zavětrování stěnami v prostorách komunikačního a sociálního jádra. Osový systém není zcela pravidelný, nicméně vychází ze základního modulu 8,1 x 8,1 m. Hlavní nosná konstrukce je železobetonová, pouze vnitřní kruhové sloupy nadzemních podlaží jsou ocelobetonové (ocelová trubka vyplněná betonem). Suterény objektu jsou tvořeny železobetonovou bílou vanou. Založení je provedeno na základové desce. V místě sloupů je deska zesílena v podobě prohloubení. Obvod stropních desek je ztužen nosnými železobetonovými parapety.

V interiéru jsou povrchy některých betonových prvků využity ve formě pohledového betonu. Hlavní schodiště je navrženo ocelové schodnicové s ocelovými stupni s podstupnicemi. Vedlejší schodiště jsou ocelová a v suterénech potom železobetonová. Obvodový plášť objektu je předsazen před nosnou železobetonovou konstrukci. Budova má dva základní druhy fasád: uzavřenou a otevřenou (prosklenou). Prosklené části jsou navržené jako lehké fasády s hliníkovou konstrukcí zasklené izolačním dvojsklem. Před jižní a východní fasádu je předsazena svislá stínicí ocelová konstrukce s hliníkovými lamelami.