di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
Atrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto1.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto2.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto3.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto4.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto4.1.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto4.2.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto5.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto5.1.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto5.2.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto5.3.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto6.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto7.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto8.jpgAtrium a vstupní přístřešek PEF ČZU v Praze E136 - Atrium fakulty - foto9.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 1.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 2.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 3.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 4.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 5.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 6.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 7.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 8.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 9.jpgAtrium a přístřešek PEF ČZU 10.jpg

Atrium a přístřešek PEF ČZU

návrh: IO Studio / Luka Križek, Radek Bláha / 2012
projekt statiky: di5 / Jan Volejník / 2012
realizace: 2012 - 2013
investor: Česká zemědělská univerzita v Praze

Jedná se o dostavbu a zároveň nástavbu za účelem zbudování atria, které bude nahrazovat stávající spojovací koridor. Ten již uživatelsky neodpovídá svému účelu jak kapacitně, tak vybaveností.
Základní funkce řešené přístavby Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze je shodná s funkcí stávajícího stavu budovy, tj. veřejná budova se vzdělávací funkcí, resp. objekt veřejné vybavenosti. Jedná se o atrium propojující dvě části jedné fakulty tak, aby byly obě části funkční jako celek a rozšiřuje možnost využití o funkce relaxační, samovzdělávací a společenské.
Dostavba atria má 2 nadzemní podlaží a je nepodsklepena. Konstrukční systém je sloupový s lokálně podporovanými stropními deskami. Sloupy jsou doplněny ztužujícími stěnami. Svislé i vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt atria je založen na železobetonových monolitických základových prazích podporovaných vrtanými pilotami v hlavě spojených se základovými prahy.
Objekt je navržen jako jeden dilatační celek. Mezi 1.np a 2.np je navrženo točité ocelové svařované schodnicové schodiště s ocelovými stupni a podstupnicemi.

Lehká ocelová konstrukce stávajícího přístřešku byla demontována a nahrazena ocelovou konstrukcí nového vstupního přístřešku.
Ocelová konstrukce nového vstupního přístřešku PEF ČZU v Praze je navržena ze 3 podélných ocelových rámů tvořených profily IPE 180. Mezi podélné rámy je ve střešní rovině vložen vždy jeden vodorovný nosník IPE 180, který je s podélnými rámy propojen na koncích přes nosníky UPE 180 a v poli pomocí 5 příčných nosníků IPE 140 po osové vzdálenosti cca 2,1 m. Příčné ztužení ocelové konstrukce přístřešku je zajištěno pomocí 2 x 4 táhel DETAN DT 12 mm pnutých křížem mezi sloupy ocelových rámů. Sloupy ocelových rámů jsou kotveny pomocí patních ocelových plechů chemickými kotvami do betonového základu.