di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
ObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytn

Obytný areál Dobříš

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Tomáš Minka / 2004-2007
realizace: 2007-2008
investor: Bydlení Dobříš s.r.o.
náklady: 250 mil. Kč


Stavební objekt E obytného komplexu v Dobříši je devítipodlažní nepodsklepená budova hotelu s přilehlou restaurací. Jedná se o železobetonovou konstrukci s nosnými stěnami a sloupy. Objekt je založen na základové desce, která je uložena na pilotách. Rozšíření objektu v 1.np je plně konstrukčně oddilatováno a založeno na plošných základech - pasech.