di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
ObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytnObytn

Obytný areál Na Vyhlídce

projekt statiky: di5 / Jan Volejník, Tomáš Minka / 2006-2007
realizace: 2007-2008
investor: Pankrác a.s.
náklady:


II. etapa
Bytové domy jsou rozděleny do dvou skupin (stavebních objektů) so 04 a so 05. Domy F,G a H tvoří díky propojení společným suterénem stavební objekt 04. V suterénu jsou umístěny hromadné garáže s jedním vjezdem garážovými vraty pod domem H, dále technická zázemí domů F,G,H a sklepní kóje majitelů bytů v těchto domech. Stejným způsobem jsou řešeny i domy I, J a K, které společně tvoří stavební objekt 05. Stavební objekt tvoří společné jedno podzemní podlaží (parkovací stání) a samostatné věžičky se čtyřmi nadzemními podlažími (obytné části). Objekt je rozdělen dilatačními spárami z důvodu různého způsobu založení jednotlivých domů, jeho velikosti a různé velikosti zatížení.

Konstrukční systém je železobetonový monolitický. V podzemním podlaží jde o kombinaci sloupového a stěnového systému, v nadzemních podlažích jde o kombinovaný stěnový systém. Založení objektu je navrženo jako kombinovaný systém hlubinného založení na velkoprůměrových pilotách podporujících základovou desku. Základová deska spolu s obvodovými stěnami podzemního podlaží jsou navrženy z vodonepropustného betonu a tvoří tzv. bílou vanu.

III. etapa
Bytový dům X je navržen jako jeden dilatační celek. Objekt je tvořen jedním podzemním podlažím (parkovací stání) a čtyřmi nadzemními podlažími (obytné prostory). Čtvrté nadzemní podlaží půdorysně ustupuje a vytváří terasy. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Konstrukční systém je železobetonový monolitický. Jde o kombinovaný nosný systém s vnitřními sloupy a obvodovými stěnami. Stropní desky jsou podporované průvlaky a jsou pnuté v příčném směru. Střešní deska je podporovaná lokálně bez průvlaků.. Založení objektu je navrženo na základové desce podporované vrtanými pilotami. Základová deska spolu s obvodovými stěnami podzemního podlaží jsou navrženy z vodonepropustného betonu a tvoří tzv. bílou vanu.