di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
RodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinn

Rodinný dům Troja

projekt statiky: di5 / Petra Vaňková, Jan Volejník / 2008
realizace: 2010
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny


Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a polozapuštěný suterén, který je částečně zapuštěn do svahu (z jižní strany je po celé výšce 1.PP zasypán zeminou). Objekt je zastřešen plochou pochozí střechou. Základní půdorys rodinného domu je ve tvaru výseče mezikruží. Konstrukčně se jedná o jednoduchý dvoutrakt, jehož nosný systém je podélný stěnový. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z vápenopískových cihel. Nosná konstrukce střechy a stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. Vnitřní schodiště je tvořeno půlkruhovými železobetonovými monolitickými rameny. Zajímavým konstrukčním prvkem je venkovní vřetenové ocelové schodiště se stupni z ohnutého plechu. Nosné vřeteno je vytvořeno ocelovou válcovanou trubkou, která je v patě přes patní plech kotvena do železobetonového základu.