di5.tech
Společnost EPI konstrukt, která vznikla v roce 1995 jako inženýrský ateliér, zajišťuje komplexní projektovou a konzultační činnost v oblasti statiky a dynamiky stavebních konstrukcí ve všech fázích projektu a výstavby.
RodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinnRodinn

Rodinný dům v Kyjích

návrh: Šépka architekti / Ing. akad. arch. Jan Šépka / 2012
projekt statiky: EPI konstrukt/ Jan Volejník/ 2012
realizace: 2012-2013
investor: soukromá osoba
náklady: neuvedeny

Na severním svažitém pozemku v Praze - Kyjích, odkud je pěkný výhledem do údolí, se v současné době nachází šest vzrostlých stromů. Navržená stavba rodinného domu se snaží svým malým objemem i charakterem mezi tyto stromy začlenit. Ve zkratce by se tedy dal koncept označit jako "dům v sadu". Kromě vlivu zahrady měla výrazný podíl na tvar a dispoziční řešení také orientace a svažitost pozemku. Pohled z obývacího pokoje je směrován do údolí k Rokytce, další pokoje jsou orientovány na východ a jih. Obývací pokoj situovaný na sever, získává díky vrchnímu světlíku i jižní osvětlení. Půdorys stavby vychází z kruhu, jenž na jižní straně přechází do podoby dvou čtverců. V nich jsou situovány pokoje, kuchyň a sociální zázemí stavby. Dům je navržen jako dřevostavba s železobetonovým založením, které je v prudkém svahu minimalizováno pouze na betonovou nohu. Nosná dřevěná konstrukce je v interiéru přiznána. Z venkovní strany je stavba zateplena polyuretanem.

Horní stavba rodinného domu je konstrukčně řešena jako dřevostavba a její návrh nebyl řešen statiky di5. Statici z di5 řešili založení dřevostavby rodinného domu na železobetonové kruhové stropní desce, která je uprostřed podporována ocelovým sloupem opláštěným železobetonovou monolitickou  pohledovou vrstvou. Ocelový sloup je založen na železobetonové monolitické patce, ve které je revizní otvor a šachta pro instalace, které prochází přes základovou patku vnitřkem ocelového sloupu dovnitř dřevostavby rodinného domu. Kromě ocelového sloupu je železobetonová stropní deska stabilizována ocelovou příhradovou konstrukcí přístupové lávky, která je založena na železobetonovém monolitickém základě.